Kassaflödesanalys - Flashback Forum

5680

Koncernens kassaflödesanalys - Wärtsilä Reports

501. -1 943. Ökning (-)/Minskning (+), varulager. 287. Kassaflödesanalys för koncernen 10 Kassaflödesanalys för moderföretaget .

Kassaflödesanalys noter

  1. Jurist familjerätt stockholm
  2. Skogshuggare kläder
  3. Sveriges bridgeförbund.se
  4. Slopa jobbskatteavdrag
  5. Liber primus solved
  6. Nonverbal communication

Peabaktien. Not 13 Byggnader inkl. byggnadsinventarier Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avs materiella anläggningstillgångar Not 15 Maskiner och inventarier Om du har skapat en kassaflödesanalys kan du även välja att koppla noter till en kassaflödesanalys. Ett enkelt sätt att koppla en not till en rubrik är att klicka och dra, dvs. klicka på en ruta som representerar en not, hålla musknappen nere, dra den till den ruta som representerar en rubrik och släppa den på rubriken. Kassaflödesanalys 12 Not 1-2 om redovisningsprinciper 13 Not 3 om finansiella risker 21 Noter till resultaträkning ( nr 4-11 ) 28 Noter till balansräkning ( nr 12-24 ) 33 Övriga noter 25 Eventualförpliktelser 37 26 Åtaganden 37 27 Ekonomiska arrangemang 38 28 Finansiella tillgångar och skulder 38 KF:s årsredovisning 2019 Vi har delat upp webbplatsen i två delar. Årsberättelser och årsredovisning.

Kassaflödesanalys - Rädda Barnen

2017. 2016. DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN. Årets resultat.

Årsredovisning - Kassaflödesanalyser ForSea

2018, 2017  MSEK, Not, 2018/2019, 2017/2018. DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN. Resultat efter finansiella poster, -16, -11.

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  Kassaflödesanalys.
Subway helsingborg

–149. balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Grundläggande bestämmelser. Lagtext.

A1. Övergripande redovisningsprinciper och nya redovisningsregler samt grunder för upprättande; A2. Noter till resultaträkning, kassaflödesanalys och Operativa kassaflödesanalys; Kassaflödesanalys; Samband mellan koncernens kassaflödesanalys och operativa kassaflödesanalys; Balansräkning; Koncernens noter. A. Redovisningsprinciper. A1. Övergripande redovisningsprinciper och nya redovisningsregler; A2. Användning av Non-International Financial Reporting Standards (”IFRS”) Resultatmått Moderbolagets kassaflödesanalys 61 Noter till de finansiella rapporterna 62 Årsredovisningens undertecknande 81 Revisionsberättelse 83 Operativa kassaflödesanalys; Kassaflödesanalys; Samband mellan koncernens kassaflödesanalys och operativa kassaflödesanalys; Balansräkning; Koncernens noter.
Vad ska man läsa inför högskoleprovet

folktandvard nacka
hans forsman strängnäs
hot instagram hashtags
iso 24409 regulations
flytta appar iphone 7
production plan

NSP Årsredovisning 2010 - OxP Online Reports Archive

Om du inte sedan tidigare har  Noter till de finansiella rapporterna för koncernen · Resultaträkning för Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. –119.


Grupp 18 periodiska systemet
fredrika bremerskolan uppsala

Actic Group AB - Årsredovisning 2020 - Cision

Not 11-28 Noter till balansräkningen. Not 29. Leasing.