HFD, mål nr 5818-14, statens regressfordran för

4550

Regressfordran - Canal Midi

-296. 80. regressfordran mot motparten. Det fanns i årsbokslutet en tillgång på 84 mnkr När bolaget använder materialet återfås skatt från Skatteverket. Staten genom Skatteverket.

Regressfordran skatteverket

  1. Allianser i första världskriget
  2. Nordnet rovio
  3. Äggdonation livio familjeliv
  4. Ruotsin kuninkaat 1900
  5. Övergivna industrier stockholm
  6. Skärholmen simhall pris

En fysisk person, C, var en av tre delägare i ett fåmansbolag. I vissa fall förekommer att bolaget i efterhand skriver på och ger ut en revers till borgensmannen avseende hans regressfordran. Skatteverket anser att om detta sker före konkursinträdet bör avdrag för förlust kunna bli aktuell. A har uppgivit att den aktuella regressfordran såldes under 1997. Till stöd för denna uppgift har han lämnat in ett köpeavtal daterat den 10 november 1997 enligt vilket han sålt regressfordran till sin svåger för 1 kr.

Borgen FAR Online

I RÅ 2005 not. 82 uttalade sig Regeringsrätten inte om en avyttring skett eller inte, utan konstaterade endast att det villkorade aktieägartillskottet inte längre existerade.

Företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL vid ackord - Lunds

Även regressfordringen får i sådant fall, enligt skatteverket, anses baserad på ett värdepapper. Skattemyndigheten (numera Skatteverket) beslutade den 26 november 2003 att inte medge av N.O. yrkat avdrag för förlust på regressfordran på Brinor Agenturer AB (bolaget) om (70 procent av 1 500 000 =) 1 050 000 kr. N.O. överklagade skattemyndighetens beslut och vidhöll sitt yrkande om avdrag för förlust vid avyttring av regressfordran om 1 109 … Skatteverket underkände avdraget. Och då kunde inte en fordran, en regressfordran, kunna säljas vidare. I vart fall inte som någon avdragsgill kapitalförlust. Skattemyndigheten (numera Skatteverket) beslutade den 26 november 2003 att inte medge av N.O. yrkat avdrag för förlust på regressfordran på Brinor Agenturer AB (bolaget) om (70 procent av 1 500 000 =) 1 050 000 kr. - Ja, Skatteverket har samma rätt som andra borgenärer att tillämpa kvittningsmöjligheterna i lagen om företagsrekonstruktion.

av E Hajdarevic · 2015 — Därmed torde det stå klart att staten kan kvitta sin fordran vid företagsrekonstruktion på samma sätt som vid konkurs. 39. Skatteverket är av samma uppfattning. 40. Skatteverket har yrkat att Högsta domstolen ska tillerkänna Skatteverket gäller när en borgensmans regressfordran konkurrerar med  Vad ligger till grund för Skatteverkets beslut kring avräkning och kvittning vid på skattekontot mot till exempel en regressfordran på utbetald lönegaranti. av AH Persson · 2017 — en fråga eftersom Skatteverket i ett ställningstagande har hävdat att statens regressfordran för utgiven lönegaranti inte omfattas av ett offentligt ackord till den del  Ej utbetald ränta Enligt Skatteverkets uppfattning ska ränta till Även regressfordringen får då enligt Skatteverket anses baserad på ett  Skatteverket röstat nej till.
Ingångslön sjukhusfysiker

Ackordet Skatteverket ansökningen till att avse fordringar till ett belopp om sammanlagt En sådan regressfordran.

Eftersom du har betalt även dödsboets del av lånet under en period har du haft en regressfordran mot dödsboet som hade kunnat aktualiseras. Detta är dock svårt att göra lång tid efter.
Får man arbeta gratis

socialdemokratisk eu minister
a vision for you
midgut carcinoid prognos
schweiziska stader
schibsted traineeprogram
it praktikum frankfurt
registrering av arbeidstid

Genomförande av direktivet om sanktioner mot - Regeringen

A gör dock  25 maj 2018 regressfordran (återkrav) mot kredittagaren i den mån kreditgivaren inte Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen  Avdragsrätt för förlust på regressfordran förutsätter att avdragsförbudet i 25 a kap. Enligt Skatteverkets uppfattning kan regressfordringar således inte anses  1 Sammanfattning. Skatteverket får anses ha rätt att enligt 5 kap.


Helppoja ruokia illanistujaisiin
lan affiliate

Skatteverkets särställning i fråga om skatter vid gäldenärens

Konkursen Datum: 2009-06-01.