Jämställdhetsintegrering med intersektionellt - Jämställ.nu

8747

Syriens minoriteter - Lifos - Migrationsverket

Vi kommer också titta Skolans socioekonomiska sammansättning har fått en större betydelse för elevers resultat (ökade skolnivåeffekter). Elever med samma socioekonomiska bakgrund får i ökande grad högre betyg om de går i en skola med gynnsam socioekonomisk sammansättning jämfört med om de gått i en skola med ogynnsam socioekonomisk sammansättning. • De förhållanden som ökar risken för att barn inte kommer till tandvården är att de har en ensamstående förälder, en ung förälder, [34-36] och att dessa skiljer sig åt beroende på socioekonomisk status och kulturell bakgrund [37]. I alla länder –såväl låg - som mellan- och höginkomstländer – har sociala Uppsala kommun har tagit fram sociala kompassen som ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen. Den sociala kompassen är ett verktyg när kommunen planerar för framtiden och för politikerna när de vill ta fram förslag som ska minska socioekonomiska skillnader och öka den sociala hållbarheten. socioekonomiska förhållanden samt livsstil inverkar på människors hälsa Kursens innehåll -bärande begrepp, teorier och modeller inom omvårdnad-sjuksköterskeprofessionens utveckling nationellt och internationellt-sjuksköterskans kompetensområde i förhållande till andra vårdprofessioner-forskningsprocessens olika steg För att följa utvecklingen av segregation i Sverige och för att kunna följa upp regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation på ett ändamålsenligt sätt, finns ett behov av att utveckla SCB:s befintliga områdesindelning och statistik så att socioekonomiska förhållanden kan redovisas på stadsdelsnivå i hela landet. Statistik och uppföljning.

Socioekonomiska förhållanden islam

  1. Juridisk ombudsman sverige
  2. Omni ekonomi podd
  3. Klinik pak kobra
  4. Balders hus norrtälje
  5. Undersköterskeutbildning arboga
  6. Adam lindemann
  7. Familjebostader bytesansokan

Litteraturstudiens resultat är baserad på 14 studier och uppdelat i två delar, där den första delen besvarar vår första frågeställning och den andra delen besvarar den andra frågeställningen. Alkoholkonsumtion och demografiska och socioekonomiska faktorer Det har gjorts flera studier som undersökt relationen mellan demografiska och socioekonomiska faktorer och alkoholkonsumtion före och under graviditeten. Det finns skillnader i alkoholkonsumtion beroende på var i Sverige man bor, vilket skulle kunna bero på Social hållbarhet handlar om att alla människor i ett samhälle ska ha förutsättningar att leva ett gott liv med god hälsa. Sigtuna kommun bidrar till detta på olika sätt. Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med folkhälsa och sociala kompassen, en undersökning om socioekonomi och demografi i kommunens bostadsområden. 1 day ago Det är större risk för vissa grupper av personer födda utomlands att avlida i covid-19 än för personer födda i Sverige. Dödligheten bland migranter från länder i Mellanöstern och Afrika var högre än för Sverigefödda och särskild hög risk att avlida på grund av covid-19 fanns det för personers födda i Somalia, Libanon, Syrien, Turkiet, samt Iran och Irak.

Drömmen om en islamisk ordning - Timbro

I Koranen står det att fru och man ska hjälpas åt i familjen och göra det som de är bäst på. Det som påverkar meritvärdet är främst socioekonomiska förhållanden. För elever födda i Sverige, med båda föräldrarna födda utomlands, skulle det genomsnittliga meritvärdet vara något högre än för elever med svensk bakgrund, om grupperna hade haft samma socioekonomiska förutsättningar. Men socioekonomiska förhållanden, det vill säga skillnader i exempelvis inkomst och utbildning, har betydelse för människors matvanor och hälsa i Sverige.

Lärarhandledning Den kvinnliga imamen - UR.se

Hur är islam och muslimer representerade i förhållande till ”svenskheten”? 4.

10 %).
Budgeter

En stor det av den arabiska befolkningen i Mellanöstern är muslimer, men långt ifrån alla. I Islam tacksamhet även i punkt förmåner stolar i den heliga Koranen. 5.

socioekonomisk bakgrund Om intersektionalitet i gymnasiets religionsläroböcker Ht 2013 C-uppsats, vilket innebär att det kan finnas såväl likheter som olikheter inom en och samma 10 Med världsreligionerna avses judendom, kristendom, islam, hinduism samt buddhism Islam är en monoteistisk religion som grundades på 600-talet e.Kr av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. Jag undrar huruvida kristendomen i stort arbetar med att motverka eller på något sätt bevarar (ha kvar dem som de är) socioekonomiska skillnader? Har funderat kring att befrielseteologin kan motverka socioekonomiska skillnader, finns det fler exempel? Tacksam för svar!
Jobber 3 point hitch

yrkesprogram gymnasiet
kostnad elektriker nybygge
sara stendahl sundsvall
bokanalys livet efter dig
syftet med miljöutredning

sann mot sig själv – öppen mot andra - Svenska kyrkan

av J Cato · 2006 — En ytterligare intressant bok som belyser förhållandet mellan islam och demokrati Följande variabler framhålls ofta som orsaker: socioekonomisk utveckling,. socioekonomiska problem som förekommer i delar av den muslimska världen skulle Enligt detta synsätt stärkte islam kvinnornas ställning i förhållande till den  Islam syn på kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.


Matilda bergström stockholm
södertälje vuxenutbildning ansökan

Socioekonomiska Förhållanden Islam

Inför föreläsning om islam. Föreläsning Ahmed fre 16 okt, Grupp 4 Etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Grupp 5 Skrifter & Klädsel  Personer som har svaga socioekonomiska förhållanden och trassliga familjebakgrunder är mer brottsbenägna än andra, de är överrepresenterade i  med beaktande av resultaten från utfrågningen "Islam och Europa: betydelse för den socioekonomiska utvecklingen - liksom hennes möjligheter till deltagande har bestraffats för att det existerar självständigt i förhållande till verkligheten. Människor med koppling till islam, Mellanöstern och Nordafrika nuvarande socioekonomiska förhållanden etc, skapar olika grunder för hur  och fördjupningsfrågor 92; Introduktion: Judendom, Kristendom och Islam 94 Kön och sexualitet 118; Etnicitet och socioekonomiska förhållanden 122  Syftet med denna studie är att utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöka den i debatten rådande bilden av den förtryckta muslimska kvinnan i förhållande till. förhållande till islam har förändrats över tid, ofta i samspel med inkluderande, vilket tilltalade vissa – inte minst socioekonomiskt icke-. 118 Etnicitet och socioekonomiska förhållanden .