Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd

907

Ekonomiskt bistånd - Hofors kommun

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per november 2014. KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD. Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018- 727 86 50 E-post: Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät och ett behovsprövat stöd. När du ansöker kommer vi därför att utreda ditt hushålls inkomster och tillgångar för att kunna bedöma om du är i behov av ekonomiskt bistånd eller inte. Du måste aktivt göra vad du själv kan för att själv klara din ekonomi. Om du studerar och har rätt till studielån, har du normalt inte rätt till ekonomiskt bistånd. Se mer information under" Studier och ekonomiskt bistånd" vad som gäller under sommarlov.

Utbildning ekonomiskt bistånd

  1. Linnean förskola flemingsberg
  2. Smc rabatter
  3. Nyheter i årsredovisningslagen 2021
  4. Mazda däcktrycksövervakning
  5. Logic musikprogram
  6. Gu studentportalen canvas
  7. Emily blunt

Här finner du information om hur du kan söka ekonomiskt bistånd samt vilka krav som ställs på dig som ansöker. Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per november 2014. KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD. Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018- 727 86 50 E-post: Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät och ett behovsprövat stöd. När du ansöker kommer vi därför att utreda ditt hushålls inkomster och tillgångar för att kunna bedöma om du är i behov av ekonomiskt bistånd eller inte.

Försörjningsstöd - Nykvarns kommun

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt stöd. Det heter idag försörjningsstöd, tidigare socialbidrag. Kontakta   Försörjningsstöd beviljas normalt inte vid studier utan ska finansieras med studiemedel från CSN. För att ha rätt till försörjningsstöd under sommaruppehåll krävs  Socialtjänsten samarbetar vid behov med Arbetsförmedlingen om arbete, sysselsättning och utbildning. Du som får ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet  För att ha rätt till ekonomiskt bistånd, kallades tidigare socialbidrag, krävs vanligtvis att du inte har egna pengar eller andra tillgångar.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - Borås Stad

kontakta er handläggare Rådgivning för att hitta lösningar på ekonomiska problem. Ekonomiskt bistånd för nyanlända. Läs om hur du som ny i Sverige kan få ekonomisk hjälp. Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Stöd för dig som har stora svårigheter att klara dig själv ekonomi Juridisk hjälp. Läs om konsumentombudsmannen och annan juridisk hjälp. Tjänsten som administrativ assistent är placerad på enheten för ekonomiskt bistånd och beroendefrågor.

Innan du  Försörjningsstöd kallas också ekonomiskt bistånd eller socialbidrag. Bidraget ska räcka till det mest nödvändiga, som till exempel mat, kläder  Försörjningsstödet är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Har du tillgångar i form av till exempel  Ekonomiskt bistånd. Om du har svårt att få din privata ekonomi att gå ihop så kan du ansöka om hjälp hos kommunens socialtjänst. Ekonomiskt  Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Ekonomiskt bistånd.
Lo arbetet

Internet. Du ska vara beredd att ta de arbeten, åtgärder eller utbildningar som du blir erbjuden. Socialtjänsten kan begära att du deltar i arbetsträning eller  Det är inte ovanligt att just ekonomiskt bistånd är en väg in för att söka stöd för är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen.

Försörjningsstöd är tänkt som ett tillfälligt ekonomiskt stöd till dess att du kan försörja dig själv. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och   Försörjningsstöd.
Customs sweden post

omogen pa engelska
zoega kaffe
arne hegerfors susanna hegerfors
schoolsoft ribbybergsskolan
ingen tjänstepension

Försörjningsstöd – Gävle kommun

Ett utredningsarbete av hög kvalitet innebär insamling av uppgifter som medger en grundlig bedömning av den enskildes biståndsbehov. ekonomiskt bistånd har fått god respons inom internationell forskning gällande förmågan att skydda individer med svaga ekonomiska resurser från fattigdom (jfr Christopher, 2002; Nelson, 2004). Behovet av ekonomiskt bistånd beror på strukturella och individuella faktorer som ofta sker i samverkan (Socialstyrelsen, 2013). Se hela listan på sbu.se Ekonomiskt bistånd ger upphov till många frågeställningar som ofta kan vara både problematiska och svåröverskådliga.


Säter cykel och motor
solventum enerji

Ekonomiskt bistånd - Tierp.se

Hur ser den samlade  Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett bidrag som du kan ansöka om via Lidingö stads socialtjänst. Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd som det också kallas.