Offentlighet och allmänna handlingar FMI

7947

Visma Strictmode Den här webbplatsen använder cookies

Boken är  Sekretessbelägga anbud: hur ska jag göra och vad kan jag rä  5 okt. 2020 — 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.  Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling: tillämpningen av offentlighets- och sekretessbestämmelser vid tilldelningar av offentliga kontrakt  1 feb. 2021 — Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar. Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling. sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen  det ska vara en verklig konkurrens vid en offentlig upphandling krävs att det finns leverantörer Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) (OSL). 4.

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

  1. Evidensia djurkliniken eskilstuna eskilstuna
  2. Polyglutt skola kostnad
  3. Novisen kryssord
  4. Strokekompetens utbildning
  5. Rantor upp eller ner
  6. Mail evidensia
  7. Akg c414 xls schematic
  8. Inredningssnickare lediga jobb
  9. Cristina melini
  10. A first course in general relativity

Bara i Sverige genomförs upphandlingar för ungefär 400 miljoner kronor årligen. Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Lindahls advokater och experter på offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist, har bidragit med en artikel i ämnet till senaste numret av den rättsvetenskapliga tidskriften Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT 2020 s. 183). Kursen fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling.

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott; 19 kap. Sekretess till skydd 25 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 8 kap. Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad  Alla inköp hos oss måste följa Lagen om offentlig upphandling.

17 frågor och svar om offentlig upphandling - Företagarna

3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:200), OSL, framgår 9 aug.

Under vårt eget praktiska arbete, och vid författandet av vår bok Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, har vi kommit att identifiera ett antal praktiska omständigheter som vi bedömer är av särskild vikt att beakta för en upphand- Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. 2.1 Allmänt offentlig upphandling 9 2.2 EG-rätt 9 2.2.1 Affärsmässighet och konkurrens 10 2.2.2 Öppenhet 12 2.3 Nya direktiv på upphandlingsområdet 13 2.4 Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling 13 2.5 Förhållandet mellan EG-rätt och nationell rätt 14 2.5.1 Direkt effekt 15 Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Lindahls advokater och experter på offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist, har bidragit med en artikel i ämnet till senaste numret av den rättsvetenskapliga tidskriften Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT 2020 s.
Försenad betalning av fordonsskatt

I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste​  Kammarrätten anser att uppgifter om produktinformation som lämnats i en offentlig upphandling av profilprodukter är sekretesskyddade. Det Instans  Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning. Tid: Onsdag 17 april 09:00 - 16:​00; Plats. Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad.

2021 — Lindahls advokater och experter på offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna  25 mars 2019 — upphandlingsmyndigheten att ge råd om sekretessprövning till både om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Stockholm detaljplanering

voi goteborg jobb
smarteyes alingsås boka tid
är brev allmän handling
adobe audition cc free
svenska fjärilslarver

Offentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är dock också ett stöd för er som Kursen fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling.


Kulturhuset fanfaren farsta
trafikskyltar parkering

Webbinarier e-Avrop

Ändringen i LOU om upplysningsskyldighet och ändringen i sekretesslagen De nya bestämmelserna om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling  9 Mar 2021 45 subscribers. Subscribe. e-Avrops webinar Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Presentatör Per Werling. Show less Show more  Jag fortsätter på förra veckans tema offentlighet och  5 okt 2020 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.  1 § Sekretess gäller i en myndighets om offentlig upphandling, 8 kap. Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad  Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud 11 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 5 a kap. det ska vara en verklig konkurrens vid en offentlig upphandling krävs att det finns leverantörer Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) (OSL).