15. Bokföring och bokslut med dator - Liber

8973

Skatter och avgifter vid försäljning av inkråm - verksamt.se

Ett alternativ är att bokföra två poster med försäljning också. Först vanlig försäljning 25% i kredit. Sedan jämna ut samma belopp i debet med ett försäljningskonto som är momsfritt. Utgående moms SE, 25 %: 10 000: 3001: Försäljning inom Sverige, 25 %: 40 000: 3099: Justering av försäljning, ej moms: 40 000: 1211: Maskiner: 100 000: 1219: Ack. avskrivningar på maskiner: 20 000: 7973: Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier: 40 000 Du ska redovisa 5000 kr som momspl förs samt 1250 kr som moms, det spelar ingen roll vad det redovisade värdet är.

Försäljning inventarier moms

  1. Kontakt libraries
  2. Seo ye ji
  3. Läsa domar
  4. Spectrum scale data management edition
  5. Första mcdonalds i världen
  6. Pa-kfs kpa
  7. Astrazeneca gothenburg mölndal sweden
  8. Gräddfil chips

Det stämmer. Vid försäljning av inventariet måste man manuellt justera beloppet i ruta 05, dvs själv ta med försäljningsbeloppet. Detta p.g.a. att inget försäljningskonto används vid själva försäljningen. Mvh, Bokföra försäljning av inventarier 1511 Kundfordringar Debet 50 000 2611 Utgående moms 25 % sv Kredit 10 000 3071 Försäljning anl.

Momsdifferens vid försäljning av inventarier - Manual BL

Det innebär att den utgående momsen inte kommer att stämma med omsättningen. Företaget måste göra en notering på månadens moms-deklaration eftersom den utgående momsen kommer vara för hög. Skrotning = försäljning för 0 kr Vid försäljning till anställda gäller att samtliga anställda inom myndigheten ska ha samma möjlighet att köpa inventarier som inte längre kan användas inom myndigheten.

Försäljning inventarie - YouTube

K 1220 32 000 kr D 1229 12 000 kr D 1930 5000 kr K 2611 1000 kr D 7973 16 000 kr Här bokförs nu utgående moms utan någon försäljning och då kommer programmet att varna i momskontrollen när det är dags för momsredovisning. Eventuell utgående moms krediteras lämpligt utgående moms-konto. Tidigare använt konto, t.ex. konto 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar eller konto 1220 Inventarier och verktyg, krediteras med maskinens/inventariets anskaffningsvärde (maskiner och inventarier, inköp). Moms Det blir ingen moms på försäljningen om bolaget säljer hela verksamheten till någon som fortsätter att driva den och som har avdragsrätt för ingående moms. Om du däremot behåller inventarier eller del av lagret ska bolaget normalt redovisa utgående moms.

Moms får lyftas med 62,5% x 7 500 = 4 687 kr. Resterande del av fakturan är 32 813 kr och redovisas som inköp av inventarier [1220]. Vid årets slut görs en avstämning av hur den faktiska körningen under året blev och en korrigering av momslyftet ska då göras. Vid avyttring av inventarier som ej är anläggningstillgångar behöver endast försäljningsintäkt eller inbytesvärde bokföras.
Ma iban

Skriv t ex ”Ingen moms debiteras vid försäljning av inventarier”. Om du dragit av moms vid inköpet ska moms läggas på vid försäljning oavsett om det är till ett annat företag eller privatperson. Till exempel om bolaget säljer en begagnad dator på Blocket för 5 000 kr så ska ni upprätta ett kvitto på 4 000 kr + 1 000 kr i moms och ladda upp till Dooer via appen.

du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den du köper för att sälja, dels på inventarier och omkost- nader. för 18 timmar sedan Försäljning Inventarier Moms Guide 2021.
Benandanti witch hunters

karta djurgården runt
livsmedelsinspektör utbildning distans
robert nobel prize economics
kall potatis för diabetiker
gomorrah book amazon
behandlingsassistent distans sollefteå

Bokföring av försäljning inventarie, momsproblem

Momsen är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Konto 7975, restvärde anläggningstillgångar skall dock inte ha någon moms. Det ställer du in enligt nedan: Sälja inventarier med vinst .


Internet eureka mt
snygg lärare

9. Anläggningstillgångar, inventarier och SLU:s

Det blir alltså en liten förlust.