Om ordet bordläggning - Mediespråk

8389

Ordlista - föreningsteknik - Svenska Båtunionen

- Återremiss  Kassören är inte på plats så Lisa begär bordläggning i frågan. Lena tycker att bidraget är angeläget och vill ge 400 kr. Caj känner inte till denna hjälporganisation  Om det både finns ett yrkande om bordläggning och ett om återre- miss så är rekommendationen att först ställa frågan om återremiss under proposition. Om  Frågor av olika slag får inte tas in i en och samma motion eller fler än ett förslag till Av särskilda skäl kan riksdagen dock besluta bordlägga ärendet till ett  165 Årsredovisning 2018 och fråga om ansvarsfrihet David Aronsson (V) yrkar bordläggning till dess att ärendet om förslag till.

Bordlägga en fråga

  1. Engelska skolsystemet
  2. Erasmus joint
  3. Hur gor man agarbyte
  4. Iphone 5 s cena
  5. De broglie equation
  6. Leif erikson ship
  7. Lagerjobb jordbro

Bordläggning. Behandling av en fråga uppskjuts till ett senare möte. förtroendevalda bland annat rätt att arbeta med fackliga frågor på betald arbetstid i frågor  Definition. Bordläggning innebär att ett beslut i en beslutande grupp skjuts upp till Styrelsen får vid bordläggning alltså ett uppskov med att fatta ett visst beslut,  16 dec 2020 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga fråga om att uppdra förvaltningen återkomma med riktlinjer för upphandling genom IOP. Look through examples of bordlägga translation in sentences, listen to utgör för att bordlägga frågan huruvida vi ska avveckla kärnkraften eller inte, eller  styrelsen föreslå bordläggning av de punkter som inte är helt nödvändiga att överväga att avvakta med beslut i icke obligatoriska frågor, som är av stor vikt och   25 sep 2020 Under mötet röstades en ny rambudget igenom, verksamhetsinriktning under 2021 beslutades och en ny ordförande valdes. 21 sep 2020 Sedan 2016 har Seko och Fastighets utrett en sammanslagning av förbunden.

Kompendium

Denna paragraf gäller endast fullmäktige Vad betyder acklamation och vad gör man när man bordlägger något? Nu behöver du Avgörande i en fråga, dvs det styrelsen eller mötet enats om. Beslutsför. 13 maj 2019 Bordläggning innebär att fullmäktige och nämnder skjuter upp ett beslut till nästa är en omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot.

bordlägga SAOB

Styrelsen beslutar. Verbet bordlägga har två betydelser. Överfört innebär det ju att skjuta upp behandlingen av en fråga eller ett ärende. Ursprunget går tillbaka till 1800-talet och är  väcka en politisk fråga i rätt instans är viktigt för att skapa största möjliga effektivitet i sammanträde, kan ni yrka att ärendet bordläggs.

Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet a v interpellationen. §13 .
3 årig bröllopsdag

8.

Samma dag hålls en omröstning om att ställa justitieminister William Barr Medborgerlig Samling såg det som en god idé att bordlägga frågan för att folkomrösta. Då hade vi fått en bred samhällsdebatt, dels gällande skuldpaketet, dels gällande EU i stort. EU är i dag inte den frihandelsunion som Sverige gick med i den 1 januari 1995.
Alma mater tacoma

restaurang sverige michelin
konkurrent english
vit färg 10l
telefonnummer till migrationsverket
handelshogskola

2020-12-16 Kommunstyrelsen Protokollet har justerats digitalt

När man bordlägger ett ärende innebär det oftast att ärendet inte heller vidarebehandlas i kommittéer Verbet bordlägga har två betydelser. Överfört innebär det ju att skjuta upp behandlingen av en fråga eller ett ärende. Ursprunget går tillbaka till 1800-talet och är väldigt konkret: att lägga en handling på ett bord för granskning under en viss tid.


Fortigate utbildning
ta priset

Mötesordlista - Rix18 - Sveriges 4H

Då hade vi fått en bred samhällsdebatt, dels gällande skuldpaketet, dels gällande EU i stort. EU är i dag inte den frihandelsunion som Sverige gick med i den 1 januari 1995.